فمینیسم و هنر ۳: حضورِ غیابِ بدن در هنر اجرا

زمانی که میلو موار۱، هنرمند اجراگر و مدل سویسی‌الاصل قصد داشت تا برهنه وارد…